Category Archives: Giełda

Polska – rating wiarygodności

Pomimo tego, że każde państwo indywidualnie pracuje na swoja gospodarkę, to na arenie międzynarodowej z każdym dniem mamy do czynienia z wydarzeniami, które potrafią zmienić losy całej finansowej historii. Każde państwo, również Polska, jest również uczestnikiem obrotu międzynarodowego i z tego też powodu podlega wszystkim prawom związanym ze światową gospodarką – mieliśmy ostatnio tego przykład…

Read more

WIG30 zamiast WIG20

W poniedziałek 23 września WIG30 wystartowała na GPW . Indeks ten będzie obejmował 30 największych i najbardziej płynnych spółek z głównego rynku. „Skutkiem powinno być zwiększenie płynności na rynku akcji oraz – w dłuższym terminie – ożywienie na rynku instrumentów pochodnych, (…)WIG30 to elita przedsiębiorców polskiego rynku kapitałowego, to podkreślenie rosnącego znaczenia rynku kapitałowego w…

Read more