Category Archives: Pracownik

Redukcja etatów w ISD Huta Częstochowa

Jak dotąd w Urzędzie Pracy w Częstochowie zarejestrowało się 679 hutników oraz 55 osób z dwóch firm kooperujących z hutą, która wiosną tego roku ogłosiła zamiar redukcji zatrudnienia o ok. 1,5 tys. z ponad 3 tys. Osób pracujących w zakładzie. W Powiatowym Uprzędzie Pracy zostały utworzone programy aktywizacji bezrobotnych pod nazwą „Pomoc dla hutników”, jak…

Read more