Category Archives: Przepisy

Nowelizacja o zamówienia w przywięziennych zakładach pracy

24.09 we wtorek wchodzą w życie przepisy, dzięki którym Minister Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej są zwolnione z obowiązku stosowania ustawy PZP na rzecz przywięziennych zakładów pracy prowadzącym działalność w formie przedsiębiorstw państwowych oraz instytucji gospodarki budżetowej. Będzie to możliwe tylko po spełnieniu łącznie następujących przesłanek: Zamówienie będzie udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych…

Read more