Tag Archives: Fotoradary

Straż miejska nie ma prawa do fotoradarów

Zdaniem prokuratora generalnego z przepisów Prawa o ruchu drogowym – które w kwestiach odnoszących się do fotoradarów zmieniono w 2010 r. – wynika, że strażom miejskim świadomie nie przyznano uprawnienia do wykonywania kontroli z wykorzystaniem fotoradarów stacjonarnych. Jak dodano w kasacji ustawa regulując funkcjonowanie centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD nie wymieniła straży miejskich,…

Read more