Tag Archives: WIG30

WIG30 zamiast WIG20

W poniedziałek 23 września WIG30 wystartowała na GPW . Indeks ten będzie obejmował 30 największych i najbardziej płynnych spółek z głównego rynku. „Skutkiem powinno być zwiększenie płynności na rynku akcji oraz – w dłuższym terminie – ożywienie na rynku instrumentów pochodnych, (…)WIG30 to elita przedsiębiorców polskiego rynku kapitałowego, to podkreślenie rosnącego znaczenia rynku kapitałowego w…

Read more